Saturday

I'm Siiiingeing in the Rain, Just Siiiingeing in the Rain!

I'm siiiingein' in the RAIN, Just siiiingein' in the RAIN! What a glor-rious feeeeelin', I'm happless again! Just singeing, singeing in the RAIN....
Doopey-doop-doopey-doopey-doopey-doop-doopey!